Tercüme bürosu

tercüme bürosu

Tercüme Hizmetleri

Tercüme Talebi

Tercümanlık

canlı destek

yazılı çeviriMatbuu Tercüme

İçerisinde teknik terminoloji bulunmaması ve diğer evrak çevirilerine nazaran hızlı yapılıyor olması nedeniyle tarafımızdan daha uygun fiyatlara yapılabilmekte olan çeviri çeşididir.

 

 

Ticari Tercümeticari tercüme

İhale şartnamesi, Ticari teklif, Fizibilite raporu, Sözleşme, Teklifler, Banka dekont Hesap dökümü, Finans işlemleri, Uluslararası taahhütler, Ticaret sicil gazetesi, Faliyet belgesi, Bilanço, Toplantı tutanakları vb metinlerin çevrilmesi işlemidir.

 

Hukuki Tercümehukuki tercüme

Mahkeme Kararı, Hukuki yazışmalar, Lisans anlaşması, Kanun ve Yönetmelikler, Sözleşme, Patent , Mevzuat Resmii Başvuru, Beyanname, İmza sirküsü, Vekaletname, Yatırım Teşvik Belgesi, Distribütörlük Sözleşmesi v.b her türlü dokümanlarınız uzmanlaşmış tercümanlar tarafından titizlik tercüme bürosu çevrisi yapılmaktadır.

Tıbbi Medikal Tercümetıbbi medikal tercüme

Kullanım Kılavuzları, Teknik Şartnameler, Bilimsel Çalışmalar bunun yanında Tıbbi bilgi gerektiren çeviriler, Teknik Çizim ve Formüller içeren dokümanlarınız alanlarında uzman tercümanlarımız tarafından çevrilmektedir.

 

Kitap, Katalog ve Broşür Çevirilerikitap katalog tercüme

Kullanım Kılavuzları, Teknik Şartnameler, Bilimsel Çalışmalar bunun yanında Tıbbi bilgi gerektiren çeviriler, Teknik Çizim ve Formüller içeren dokümanlarınız alanlarında uzman tercümanlarımız tarafından çevrilmektedir.

 

 

 

Akademik Çevirilerakademik tercüme

Öğrencilere, öğretmenlere, tez, araştırma notları, ve her türlü bilgi kaynaklarının tercümeleri hizmetidir.

 

 

Sanatsal ve Edebi Çevirilersanatsal edebi tercüme

Sanat, Edebiyat, vb. konularda alanında uzmanlaşmış tercümanlar tarafından, diğer çeviri türlerine göre daha uzun sürelerde yapılmakta olunan çeviri türüdür.

 

 

 

 

 

Film, Cd, Dvd v.b Dijital Çevirifilm tercüme film  çeviri

CD , DVD , DAT , Video Kasetler , farklı bilgisayar formatlarında kaydedilmiş ses ve görüntü dosyalarından verilen tercüme hizmetimizdir.Konferans , seminer , toplantı kayıtları da bu kapsamdaki tercüme hizmetlerimizdendir.

 

 

©Yemin Tercüme Servisi

Diğer siteler: sahibinden übersetzungen übersetzungsbüros çeviri tercüme