Tercüme bürosu

tercüme bürosu

Tercüme Hizmetleri

Tercüme Talebi

Tercümanlık

yazılı çeviriTaslak Tercüme

İçerik bakımından teknik terim bulunmayan yazı şeklidir. Bu tarz evrakların kolay olması ve çabuk çevrildiğinden tercüme büromuz tarafından daha uygun ücret sunmaktayız.

 

 

Ticari Tercümeticari tercüme

İhale şartnamesi, Ticari teklif, Fizibilite raporu, Sözleşme, Teklifler, Banka dekont Hesap dökümü, Finans işlemleri, Uluslararası taahhütler, Ticaret sicil gazetesi, Faliyet belgesi, Bilanço, Toplantı tutanakları.

 

Hukuki Tercümehukuki tercüme

Mahkeme Kararı, Hukuki yazışmalar, Lisans anlaşması, Kanun ve Yönetmelikler, Sözleşme, Patent , Mevzuat Resmii Başvuru, Beyanname, İmza sirküsü, Vekaletname, Yatırım Teşvik Belgesi, Distribütörlük Sözleşmesi v.b her türlü dokümanlarınız uzmanlaşmış tercümanlar tarafından titizlik tercüme bürosu çevrisi yapılmaktadır.

Tıbbi Medikal Tercümetıbbi medikal tercüme

Kullanım Kılavuzları, Teknik Şartnameler, Bilimsel Çalışmalar bunun yanında Tıbbi bilgi gerektiren çeviriler, Teknik Çizim ve Formüller içeren dokümanlarınız alanlarında uzman tercümanlarımız tarafından çevrilmektedir.

 

Kitap, Katalog ve Broşür Çevirilerikitap katalog tercüme

Kullanım Kılavuzları, Teknik Şartnameler, Bilimsel Çalışmalar bunun yanında Tıbbi bilgi gerektiren çeviriler, Teknik Çizim ve Formüller içeren dokümanlarınız alanlarında uzman tercümanlarımız tarafından çevrilmektedir.

 

 

 

Akademik Çevirilerakademik tercüme

Öğrencilere, öğretmenlere, tez, araştırma notları, ve her türlü bilgi kaynaklarının tercümeleri hizmetidir.

 

 

Sanatsal ve Edebi Çevirilersanatsal edebi tercüme

Sanat, Edebiyat, vb. konularda uzmanlaşmış tercümanlar ve uzun süreler bizimle çalışıp tercüme bürosu hizmeti sağlayan kişilerce yapılır.

 

 

 

 

 

Film, Cd, Dvd v.b Dijital Çevirifilm tercüme film  çeviri

CD , DVD , DAT , Video Kasetler , farklı bilgisayar formatlarında kaydedilmiş ses ve görüntü dosyalarından verilen tercüme hizmetimizdir.Konferans , seminer , toplantı kayıtları da bu kapsamdaki tercüme hizmetlerimizdendir.

 

 

Redaksiyonredakyon

Daha önce çevirisi yapılmış metinde geçen uzun süreye ve çeşitli yıpranmalara bağlı veri kaybı, metin üzerinde ki yanlış imla kullanımı veya metin içersinde ki yanlış yorumlamalar, alanlarında uzmanlaşmış tercüman kadromuz tarafından diğer çeviri ücretlerimize göre daha avantajlı fiyata düzeltilerek redakte edilmektedir.

ispanyolca tercüme, fransızca tercüme, rusça tercüme.

©Yemin Tercüme Servisi

Diğer siteler: Çeviri Bürosu